علت رنگ جلد مختلف پاسپورت

فرداد پرواز

9 خرداد 98


با وجود این¬که در حال حاضر کشورها حق انتخاب رنگ برای پاسپورتشان را دارند در گذشته انتخاب رنگ تصمیم ساده‌ای نبوده است. اتحادیه اروپا رنگ قرمز را برای پاسپورت خود انتخاب کرده اند و در این میان تنها کرواسی از زنگ آبی برای گذرنامه های خود استفاده می¬کند. جالب است بدانید که رنگ های صورتی و خرمایی از شانس زیادی برخوردار بودند که در نهایت با بی میلی نمایندگان انگلیس انتخاب گردید. خسته‌کننده بودن رنگ خرمایی دلیل مخالفت دیپلمات‌ها و علت آن بوده است. کشورهای پیمان CA-۴ (ال‌سالوادور، هندوراس، گواتمالا و نیکاراگوئه) رنگ قرمز را برای گذرنامه های خود برگزیده اند. پاسپورت آمریکای مرکزیبه رنگ آبی است. زمانی که در یک کشور از رنگ‌های مختلف برای مشخص کردن مقام یا خایگاه دارندگان آن استفاده می کنند، موضوع تفاوت رنگی پاسپورت‌ها پیچیده‌تر می¬شود.

بطور مثال: در آمریکا اکثر مردم پاسپورتی به رنگ آبی تیره دارند اما پاسپورت‌های قرمز و خرمایی هم در فرودگاه‌ها دیده می‌شوند که برای سفر کردن مقامات رسمی آمریکایی یا برخی از مقامات نظامی و خانواده‌هایشان استفاده می‌شوند. پاسپورت‌های مشکی هم وجود دارند که به شکل محدود و برای عوامل دیپلماتیک استفاده می‌شوند. همچنین نسخه‌های خاصی از پاسپورت‌ها به رنگ سبز وجود دارند که به مناسبت دویستمین سالگرد خدمات کنسولی آمریکا صادر شده‌اند. در حالی که رنگ پاسپورت‌ها کمکی برای تشخیص ملیت‌های مختلف هستند، برخی از این پاسپورت‌ها از سایر پاسپورت¬ها دارای اعتبار بیشتری هستند.