عزم سفر اروپا کرده اید، فکر خرید یورو باشید

فرداد پرواز

22 اردیبهشت 98


بهترین توصیه برای کسانی که عزم سفر اروپا کرده اند این است که فکر خرید یورو باشند،چرا که باید خیلی خوش بین باشی که فکر کنی نوسان نرخ ارز در برابر ریال به ثبات برسد، آژانس های مسافرتی هم که درصد بالایی از هزینه های سفر را به یورو اخذ میکنند. تعداد شب های اقامت سفر به اروپا متفاوت است، یعنی این زمان از 3 شب تا 8 شب یا حتی 11شب متغیر است. برای این سفر اگر انتخاب شما آژانس مسافرتی فرداد پرواز است باید خود را برای یک سفرعالی آن هم در تابستان آماده کنید.