عربستان برای نشان دادن تحولات سریع در دبی

فرداد پرواز

2 اردیبهشت ماه


این شرکت هواپیمایی در سال جاری محصولات بسیاری از محصولات جدید و امکانات رفاهی را عرضه کرده است، از جمله کیت کسب و کار مردمی پورشه و کیت بانوان فورلا و همچنین شخصیت های جدید و کیت های جدید. عربستان سعودی نخستین نمایشگاه نمایشگاه جدید خود را با اندازه 9 × 30.5 متر، همراه با بسیاری از ویژگی های تعاملی و محصولات نمایش داده خواهد شد، از جمله تمام آخرین صندلی ها در نمایش استاتیک. همچنین بر روی صفحه نمایش یک تجربه مدل هوشمند خواهد بود که یک تور تعاملی 3D را از طریق فرودگاه بین المللی جده King Abdulaziz به ارمغان می آورد. عربستان سعودی در حال حاضر در معرض یک برنامه توسعه سریع، توسعه ناوگان و شبکه است. این خطوط هوایی به میزان دو رقمی در ترافیک مسافری بین المللی به دست آورده است و به 89 مقصد در چهار قاره رسیده است و در هر 12 روز یک هواپیما با نام تجاری جدید دریافت می کند. در حال حاضر در 147، تا پایان سال 2020 ناوگان برای رسیدن به 200 هواپیما است. عربستان سعودی ها را به ایستاده ME4310 خوشامد می گوید.