عدم حضور ایران در نمایشگاه گردشگری وین

10 آبان 1397

چون مسئولان نمایشگاه سال گذشته قول دادند که مهمان ویژه این نمایشگاه باشیم اما هفته قبل سفیر ایران در گفتگو با رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد که تصمیم دارند تا اندونزی را به عنوان مهمان ویژه انتخاب کنند. شاید ایران در سال ۲۰۲۰ مهمان ویژه باشد.

هم چنین اعلام کرد : مسئولان نمایشگاه وین در واقع به دلیل اتفاقاتی که سال گذشته در نمایشگاه رخ داده بود می خواستند که ایران را مهمان ویژه کنند تا به نوعی دلجویی شود. چون سال گذشته سفارت اتریش در ایران نتوانست برای برخی از افراد ویزا صادر کند. درحالی که آنها هزینه های زیادی برای تبلیغات و ... داده بودند و این اقدام باعث ایجاد خسارت جدی برای آنها شد. برخی از قرار ملاقات های ما نیز در سال گذشته لغو شد. در واقع کشور وین هدف گردشگری ایران نیست و ما به دلیل تبادلات و تعاملات خوبی که بین دو کشور است می خواستیم در این نمایشگاه شرکت کنیم. به همین دلیل امسال به دلیل نداشتن بودجه و ارز، اتفاقات سال گذشته و مهمان ویژه نبودن ایران در این نمایشگاه شرکت نخواهیم کرد.