هفت عجایب قزاقستان:گردشگری مد در آسیای مرکزی خوش شانس است.

فرداد پرواز

26 آذر 1396


بیش از 1.2 میلیارد مسافر گردشگری بین المللی مد یکی از بخش های قابل اعتماد در حال رشد بخش های اقتصادی را در سال گذشته داشته است. تقاضای افزایش یافته در میان چینی ها و هند برای سفرهای جهانی و اقلام لوکس کمک می کند تا جای خالی همسایگان خود را پر کنند. قزاقستان، بزرگترین کشور دریای خلیج فارس، توجه خود را، هر دو به عنوان میزبان جهانی EXPO 2017 و بازار جدید لوکس، جلب کرده است. اکنون یک هدف بلندپروازانه برای افزایش سهم تولید ناخالص داخلی گردشگری در طی یک دهه تا هشت درصد تعیین کرده است. این رقم با آخرین آمار منطقه خلیج فارس که توسط سفرهای تجاری و ملت محبوب ملت جمهوری دومینیکن افزایش یافته است، قابل مقایسه است. از کوههای آلتایی، خانه ای به حدود 600 مقدس، به بقایای جاده ابریشم بزرگ، به خط ساحلی دریای خزر و کالاهای لوکس مقرون به صرفه ... قزاقستان چیزهای زیادی را برای تشویق مسافران ارائه می دهد. با حدود 25000 آمریکایی که هر ساله قزاقستان را کشف می کنند، این فرصت واقعی است که قبل از اینکه جمعیت در این فرهنگ باستانی قدیم جمع شوند، یک مکان معتبر را تجربه کنند.


https://www.forbes.com