قطار گردشگری آبادان از ایستگاه «تاکسی لندن» عبور می کند

فرداد پرواز

20 مهر 1396


ناوگان حمل و نقل آبادان، باید در راستای توسعه سریع صنعت گردشگری در این شهر، به خودروهای ویژه گردشگری و بین المللی تجهیز شود.

به گزارش فرینا، کشورهای جهان به این واقعیت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت گردشگری و تلاش برای توسعه این صنعت باعث کسب درآمدهای هنگفتی خواهد شد.

صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین منابع کشورهای دنیا تلقی می شود و توسعه این صنعت در کشور می تواند جایگزینی مناسب بر درآمدهای نفتی باشد.

سیستم حمل و نقل، یکی از عمده ترین عناصر تشکیل دهنده صنعت گردشگری، است که بخش عمده ای از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد. بدون شک همه دست اندرکاران و برنامه ریزان می دانند که پایه و اساس گردشگری همان حمل و نقل است.

توسعه و گسترش صنعت توریسم وابسته به توسعه امکانات حمل و نقل است و در واقع فراهم بودن امکانات حمل و نقل مناسب، مطمئن، راحت، سریع و ارزان پیش شرط توسعه گردشگری است.

یکی از نکاتی که برای گردشگران حائز اهمیت است، نوع سیستم حمل و نقل درون شهری است و به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گرفت که چنانچه سیستم حمل و نقل یک شهر دارای کیفیت مناسب باشد و فرد گردشگر راحت تر باشد او زمان بیشتری را صرف بازدید از اماکن گردشگری می کند.

در واقع عامل اصلی پیشرفت و فراگیر شدن گردشگری، صنعت حمل و نقل بوده بنابر این توجه به نقش حمل ونقل در این صنعت مهمترین گام برای برنامه ریزی به منظور توسعه گردشگری ،در کشورها است.


tnews.ir