طرح مطالبه ساماندهی تعطیلات در مثلث گردشگری کشور

فرداد پرواز

04 خرداد 1396


ساماندهی تعطیلات به ویژه تعطیلات طولانی نوروز کمک شایانی به جذب گردشگر در تمام طول سال دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در نشست احیای مثلث طلایی گردشگری، (اصفهان، یزد و فارس) در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: «در بعضی از فصل های سال استان اصفهان مملو از گردشگر است، اما در دیگر فصول ظرفیت بسیاری از هتل ها خالی بوده که خود نشانگر ضعف ما در دستیابی به بازارهای جدید، ایجاد بازار مناسب و جذب گردشگر در تمام طول سال است.»

اللهیاری افزود: «ساماندهی تعطیلات به ویژه تعطیلات طولانی نوروز کمک شایانی به جذب گردشگر در تمام طول سال دارد؛ چه اینکه گردشگری نوروزی هیچ مزیت اقتصادی ندارد و به جای بهره بردن از اقتصاد گردشگری مدیریت بحران انجام می شود.» وی ورود بخش خصوصی و در راس آن اتاق های بازرگانی به حوزه گردشگری را نشان از آن دانست که بخش مهمی از فعالان اقتصادی به جایگاه گردشگری و توریسم در اقتصاد و درآمدزایی پی برده اند و دیگر تنها محورهای توسعه را کشاورزی، صنعت، تجارت و ... نمی دانند.

این مقام مسوول، با بیان اینکه در چهار سال گذشته گردشگری استان اصفهان 500 درصد رشد داشته، یادآور شد: «بر اساس برنامه ششم توسعه در سال 1400 باید تعداد گردشگران خارجی استان به یک میلیون نفر برسد. ظرفیت اقامتی اصفهان در چهار سال گذشته دو برابر شده اما با این وجود این شهر و استان نیاز مبرمی به افزایش ظرفیت اقامتی دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست که با حضور کارشناسان و فعالان گردشگری سه اتاق اصفهان، یزد و فارس برگزار شد، گفت: «سه استان ابتدا باید گردشگری را با هم افزایی و همکاری یکدیگر رونق بخشند و سپس به دنبال افزایش اضلاع این مثلث و استفاده از ظرفیت های دیگر استان های کشور باشند.»

سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه برای هتل سازی باید راه را هموار و تسهیل کرد، ادامه داد: «بخش خصوصی فقط اجازه ورود نمی خواهد، بلکه نیاز به تسهیل قوانین، حمایت و رفع موانع دارد. یکی از مسائل اساسی در رونق و توسعه گردشگری فراهم آوردن امکانات اقامتی برای گردشگران است که اصفهان و شهرهای دیگر هنوز امکانات لازم اقامتی درخور شأن گردشگران خود را ندارند.»

وی با اشاره به اینکه بخش های دیگر نیز باید خواسته ها و انتقادهای خود را نسبت به دولت مطرح کنند، تاکید کرد: «بخش خصوصی بر توانمندی ها و ظرفیت های خود سرمایه گذاری کرده و در راه سازندگی گام بردارند.»


http://www.donyayesafar.com