طرح های مدیریتی بومی را برای میراث جهانی کشور به اجرا در می آوریم

فرداد پرواز

09 مرداد 1396


فرهاد عزیزی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش که تعهدات ما در قبال جهانی شدن میراث کشور به یونسکو چیست، افزود: قبل از اینکه یک پرونده میراثی را برای جهانی شدن تکمیل و به یونسکو بفرستیم، یک پلان مدیریت کلی برای آن در نظر می گیریم که تکلیف ما را بعد از ثبت نیز همان مشخص می کند.

وی ادامه داد: محوریت برنامه های استراتژیکی که بعد از ثبت به طور معمول باید انجام دهیم حفاظت و صیانت از همان ارزش های برجسته ای است که باعث شده تا آن شهر، محوطه یا اثر جهانی شود.

عزیزی تاکید کرد: با نگهداری از این آثار، بخش مهمی از کار ما در اجرای این طرح یا پلان مدیریتی انجام می شود؛ نظیر آنچه قبل از جهانی شدن یزد و پس از آن انجام گرفته و البته مباحث و برنامه های خرد دیگر نیز در ذیل این طرح کلی قرار می گیرد.

مدیرکل امور پایگاه های ملی و جهانی میراث فرهنگی ایران خاطرنشان کرد: عده زیادی فکر می کنند که از طرف یونسکو به آثار یا محوطه هایی که جهانی می شوند بودجه ای اختصاص داده می شود در حالیکه اینطور نیست.

وی تصریح کرد: یونسکو معمولا برای کشورهایی که خود بنا به دلایل منطقی تقاضای بودجه کنند بودجه محدودی اختصاص می دهد که کشور ما تا کنون هیچ تقاضایی برای دریافت کمک نکرده است.

عزیزی یادآور شد: فقط در واقعه زلزله بم و صدماتی که به ارگ جهانی بم رسید، ایران تقاضای بودجه کرد که از صندوق میراث جهانی از ردیف بودجه «میراث در خطر» نهادهای مرتبط جهانی کمک مالی کردند.


http://www.irna.ir