طرح ساماندهی محوطه جهانی شوش در دست تهیه

فرداد پرواز

11 اسفند 1395


مدیرکل امور پایگاه ها از تصویب تهیه طرح ساماندهی محوطه جهانی شوش ازسوی اعضای کمیته تخصصی امور پایگاه های، جهانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرهاد عزیزی اظهار کرد: در این نشست که با حضور نماینده شهرداری شوش صورت گرفت، طرح ارایه شده از سوی این شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ساماندهی کل محوطه تاکید شد.

او با استقبال از رویکرد شهرداری شوش در ساماندهی محوطه تاریخی جهانی شوش بیان کرد، بر اساس تصمیمات گرفته شده قرار شد طرح ساماندهی برای تمامی محوطه و پیرامون آن از سوی اداره کل امور پایگاه ها و پایگاه جهانی شوش تهیه شود.

به گفته مدیرکل امور پایگاه ها، با تهیه طرح و تصویب آن، اجرای آن از سال آینده به صورت مشارکتی با شهرداری شوش آغاز خواهد شد.

وی ساماندهی بخش شمالی محوطه تاریخی شوش واقع در ورودی شهر را فاز نخست اجرایی این طرح عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، یازدهم بهمن ماه امسال سید حکیم موسوی، سخنگوی شورای اسلامی شهر شوش در گفت و گویی اعلام کرد، «با همکاری سازمان میراث فرهنگی شوش و شهرداری، 3 هکتار از اراضی حاشیه محوطه میراث فرهنگی و گردشگری به سرانه فضای سبز افزوده می شود.»

او در آن مصاحبه تاکید کرد، «این میزان از اراضی واقع در ورودی شهر شوش مسیر جاده ترانزیت تا میدان شبیه از اراضی حاشیه محوطه میراث فرهنگی و گردشگری است که با عقد قرارداد همکاری میان میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر شوش مورد استفاده فضای سبز قرار خواهد گرفت.»

پس از این صحبت ها 18 بهمن، محمدحسین ارسطوزاده، مدیر پایگاه میراث جهانی شوش در گفت وگو با ایسنا در توضیح صحبت های مطرح شده، گفت: موضوع در شورای فنی استان و شورای راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور حفاظت و صیانت از محوطه میراث جهانی مشروط بر رعایت حق مالکیت سازمان میراث فرهنگی و عدم ایجاد محدودیت در انجام وظایف و مطالعات سازمان و اینکه هیچ گونه ساخت وساز و مستحدثات تجاری یا دائم ایجاد نشود، در محدوده ای که در دهه های گذشته درختکاری شده بود مورد پاکسازی، ساماندهی مسیرهای دسترسی، کاشت گیاهان با ریشه ی کم عمق با شرایط خاص به گونه ای که هیچگونه خاک برداری صورت نگیرد موافقت شد.

محوطه باستانی «شوش» 13 تیر 94 و در سی ونهمین اجلاس میراث فرهنگی یونسکو به عنوان یک محوطه ی باستانی مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به عنوان هجدهمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید.


http://www.donyayesafar.com