طرح "توسعه گردشگری جاده ابریشم" الزام قانونی شد

فرداد پرواز

28 خرداد ماه


دستیار ویژه رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد: طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم، الزامی قانونی برای سایر دستگاه‌ها شده است.

مصطفی دهقان در پی تصویب طرح گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایسنا گفت: چین روی این جاده به لحاظ اقتصادی و سیاسی به شدت متمرکز شده و سرمایه‌گذاری هنگفتی برای آن کرده است. در چنین شرایطی لازم بود ایران نیز سریع‌تر وارد جریان جاده ابریشم شود و از آنجایی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تنهایی نمی‌توانست این طرح را پیش ببرد، الزام بود برای جلب مشارکت سایر دستگاه ها آن را به طور رسمی مصوب کند.

به گفته او، طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم، فرصت و بازاری جدید برای ایران است که نباید از کنار آن ساده بگذرد.

مشاور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تصویب این طرح در آخرین جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حمایت معاون اول رییس جمهور، افزود: اکنون این الزام قانونی برای سایر دستگاه ها بوجود آمده تا در اجرای طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم، مشارکت جدی تری داشته باشند، چرا که پیگیری این طرح، فقط در وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیست.

دهقان گفت: چین در زمان آغاز طرح احیای جاده ابریشم، صدور ویزای مشترک در میان کشورهای این مسیر را پیشنهاد کرد که براساس آن نیز اماکن و زیرساخت های گردشگری متناسب با استانداردهای مدون توسعه پیدا می کند، برای همین سازمان میراث فرهنگی طرحی را به شورا ارایه کرد تا با هماهنگی سایر دستگاه ها، ایده و پیشنهادهایی از این دست را پیگیری و اجرایی کند. اکنون بر اساس این مصوبه، سازمان می تواند با بخش های مختلف درباره موضوعاتی که وجود دارد، مذاکره کند و از دستگاه های دیگر بخواهد، پیشنهادهای مشترک از جمله ویزای جاده ابریشم را پیگیری کنند.


www.isna.ir