ضرورت استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در اشاعه و توسعه فرهنگ گردشگری

فرداد پرواز

5بهمن1395


مینا هاشمی مرغزار معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی به نقش آموزش و پرورش در اشاعه و توسعه فرهنگ گردشگری تاکید کرد.

مینا هاشمی مرغزار در نشست تخصصی معاونین گردشگری و روسای فرهنگی و هنری ، اردو ها و فضاهای پرورشی استانها با موضوع تببین و بررسی راهکارهای اجرای طرح همیار گردشگری، به نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ گردشگری اشاره کرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، زیر بنایی، نقش موثر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان دارد، استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه و فرهنگ سازی گردشگری یک ضرورت است.

هاشمی تصریح کرد: لازم است با استفاده از نیروهای متعهد، با انگیزه و توانمند و طراحی برنامه های سازنده، زمینه لازم برای تحقق اهداف تفاهم نامه طرح همیار گردشگری فراهم شود.

وی افزود: طرح همیار گردشگر به منظور فرهنگ سازی و افزایش سطح دانش دانش آموزان و خانواده های آنان در زمینه سفرو همچنین حفاظت از آثار تاریخی، جاذبه های طبیعی و گردشگری، برنامه ریزی شده است.


http://tnews.ir