ضربان سفر به قاره سبز در سال 2017

فرداد پرواز

02 اسفند 1395


سال 2016 با رشد گردشگری در اروپا همراه بود؛ به طوری که تعداد گردشگران بین المللی وارد شده به مقاصد اروپایی در این سال بین ماه ژانویه تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 2 درصدی را نشان می دهند. بازارهای اصلی خارج از اروپا نقشی کلیدی در این رشد ایفا کرده که از جمله آنها می توان از کشورهای چین و ایالات متحده آمریکا نام برد؛ کشورهایی که بیشترین گردشگر خروجی در دنیا را نیز به خود اختصاص می دهند. اما آیا چنین روندی در سال 2017 نیز وجود خواهد داشت؟ مسافران در مورد بیش ترین تعطیلات خود در اروپا و اهداف شان چه فکر می کنند؟ کمیسیون سفر اروپا برای پاسخ دادن به چنین پرسش هایی دست به مطالعه ای از اعضای کشورهای مختلف زده است که نشان می دهد، احساس مسافران برای بازدید از اروپا در سال آینده نزدیک به چه شکل است و ترجیحات و احساسات آنان را برای سفر مشخص می کند.


http://www.donyayesafar.com