صنعت گردشگری کرواسی در سال 2017 رشد کرد

فرداد پرواز

26 دی 1396


صنعت گردشگری کرواسی در سال 2017 به رشد تاریخی دست یافته است، وزیر گردشگری گری کاپلی Gari Cappelli در روز دوشنبه اعلام کرد.برای اولین بار، کرواسی بیش از 100 میلیون نفر در طول یک سال اقامت داشت. با توجه به استراتژی گردشگری کرواسی، در سال 2017، 102 میلیون نفر در طول شبانه روز با افزایش 12 درصدی نسبت به سال 2016 مواجه شدند. انتظار میرود 100 میلیون نفر در سال 2020 شکسته شوند.وزیر در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت : کرواسی می تواند حتی بیشتر گردشگران در قبل و بعد از فصل. وی انتظار داشت که در سال 2018 افزایش گردشگری گردشگری 5 تا 7 درصد افزایش یابد و این نشان می دهد که انتظار می رود از بازار های دور نیز افزایش یابد.


http://www.xinhuanet.com/