صنعت گردشگری و مشکلاتشان

فرداد پرواز

8 خرداد 98


دفاتر خدمات مسافرتی از ارکان مهم در حوزه گردشگری هستند، ایفای نقش این بازیگران کلیدی در صنعت گردشگری در سال های اخیر با چالش ها و موانعی مواجه شده، تا جایی که سال گذشته بسیاری از این دفاتر به اجبار فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند.ابلاغ بخش نامه هایی با هدف کاهش آزادی عمل این صنف، مشکلات اقتصادی و سیاست گذاری های کلان در حوزه گردشگری که تبعات آن مستقیم و غیر مستقیم متوجه این بخش از زنجیره گردشگری کشور شده، همه مواردی است که فعالان این بخش از صنعت گردشگری ایران را با چالش مواجه کرده است.

در ماه های اخیر اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی و روسای دفاتر خدمات مسافرتی غیرمجاز منتشر شد که باز هم بهانه ای برای تکرار این درخواست بود که دولت مواردی از قبیل صدور مجوزها را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که ملاحظاتی که در بدنه دولت برای اعطای مجوز وجود دارد گاهی خالی از نگاه تخصصی به درخواست های ارائه شده جهت تاسیس دفاتر مسافرتی است.