صنعت گردشگری از دخالت دولت در ایمنی و امکانات گردشگران در بودجه سال 2018 پیروی می کند

فرداد پرواز

16 دی 1396


دولت روز جمعه اعلام کرد که بودجه جلسه پارلمان از 29 ژانویه آغاز خواهد شد. جلسه بودجه که سه ماه به طول می انجامد، آخرین بودجه کامل نخست وزیر نارندرا مودی خواهد بود و بسیاری از رهبران صنعت در انتظار آگهی های بزرگ از وزیر امور مالی آرون Jaitley.رهبران صنعت گردشگری پس از خلع سلاح و مالیات بر محصولات و خدمات (Hit Gestation)، می خواهند دولت به مسائل مربوط به ایمنی، فساد و تسهیلات برای گردشگران بپردازد. در یک دیدار اخیر با وزیر گردشگری و دیگر مقامات دولتی، صنعت نیاز به بهبود یا اضافه کردن امکانات عادی مانند حوضچه مناسب در مقصدهای گردشگری محبوب همراه با شمارنده میز کمک / اطلاعات و راهنمای چندین زبان .منابع افزودند که وزارت گردشگری تقریبا دو بودجه اختصاص یافته به بودجه را در مقایسه با بودجه اخیر جستجو می کند. آنها اضافه کرده اند که وزارت گردشگری انتظار دارد که مبلغ 3000 یورو از تخصیص بودجه انتظار می رود. تخصیص بودجه مورد انتظار برای تأمین امکانات اساسی و اطمینان از محیط ایمنی بهتر برای گردشگران داخلی و خارجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


http://www.india.com