صدور پارچه زربفت ایرانی به آلمان در دوره اشکانی

فرداد پرواز

28 مرداد 1396


سرپرست کارگاه زری بافی پژوهشگاه میراث فرهنگی قدیمی ترین پارچه زربفت ایرانی به دست آمده را متعلق به دوران اشکانی دانست که برای پوشاندن تابوت پادشاه آلمان به این کشور صادر شده بود.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سرپرست کارگاه زری بافی و مخمل بافی گروه هنرهای سنتی با اعلام این مطلب و با اشاره به قدمت ۲۵۰۰ساله بافت پارچه های نقش دار در ایران گفت: در کتاب های مورخ های یونانی،از پارچه های نفیس ایرانی توصیف های فراوانی شده است.

او درباره شیوه بافت سنتی زربفت گفت: دو نفر همزمان با هم کار می کنند یک نفر به عنوان شاگرد یا گوشواره کش، بالای دستگاه نشسته و باید نقشه را تعیین کند و نفر دوم نیز کار بافت را انجام می دهد.

دهقانی افزود: با توجه به گران بودن مواد اولیه این پارچه ها و سختی بافت آنها، این پارچه ها تقریبا در دوران معاصر رو به افول و نابودی است و در کل ایران فقط ۱۰نفر در این هنر کار می کنند.

او با تاکید بر این که اگر از این هنر حمایت نشود، شاهد نابودی آن خواهیم بود، گفت: از دیرباز کارگاه های زری بافی به صورت حکومتی اداره می شد و همواره یک نماینده از سوی حاکم وقت در کارگاه ها حضور داشته و روی تولیدات نظارت می کرده است.

او حفظ، احیا و اشاعه شیوه بافت های سنتی و قدیمی را از رسالت های کارگاه زربافی و مخمل بافی دانست و افزود: با آموزش هنرجویان، تلاش می کنیم این هنر را بار دیگر در کشور گسترش دهیم.


http://www.mehrnews.com