صدور مجوز انجمن حرفه ای گردشگری راهنمایان ایرانگردی در خراسان شمالی

فرداد پرواز

12 شهریور 1396


معاون گردشگری خراسان شمالی، از صدور مجوز فعالیت انجمن حرفه ای گردشگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار نسیم امروز، مینا هاشمی مرغزار با اعلام این خبر گفت: در اجراي ماده ١٧ دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکلهاي حرفه اي صنعت گردشگري ایران ابلاغی به شماره ٢۶۶٧١/٩۵٢١۰۰ مورخ ١۰/٨/١٣٩۵ و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل فوق، کلیه فعالان گردشگري داراي مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري می توانند به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی، همکاري و همیاري با سازمان در جهت پیشبرد اهداف گردشگري، پذیرش و انجام امورتصدي قابل واگذاري(غیرحاکمیتی) با رعایت ضوابط ومقررات نسبت به تشکیل انجمن حرفه اي اقدام کنند.

وی افزود: در راستای اجرای دستورالعمل فوق، برای نخستین بار مجوز فعالیت انجمن حرفه ای گردشگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، در استان خراسان شمالی صادر شد.

هاشمی مرغزار هدف از تاسیس این انجمن را شناسایی کلیه راهنمایان دارای کارت و گواهینامه معتبر، برگزاری جشن ها و همایش های گردشگری و معرفی جهت شرکت اعضاء، برگزاری کلاسهای بازآموزی و ارتقاء سطح دانش تخصصی و تعامل و همکاری با دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی و کاریابی جهت اعضای فعال عنوان کرد.

وی گفت: انجمن های حرفه ای صنعت گردشگری شخصیتی حقوقی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند که توسط گروهی از فعالان بخش گردشگری در سطح استان با رعایت مفاد این دستورالعمل ، پس از طی تشریفات قانونی، تشکیل و رسمیت می یابد.


http://tnews.ir