شیلی CHILEدرآمد توریستی را افزایش داد

25 دی 1396

تجارت گردشگری شیلی در سال گذشته درآمد گردشگری 4،200،000،000 دلار را به دست آورد، که طبق گفته مقامات نشان دهنده ارتقاء شدید بین المللی است.معاون گردشگری، Javiera Montes، گفت که افزایش درآمد ارز خارجی با "تعداد بیشتری از ورود گردشگران خارجی، بلکه همچنین به این دلیل که در طول 2017 پایداری گردشگران در کشور افزایش یافته است.تصمیم دولت (شیلی) برای سرمایه گذاری بیشتر در ارتقاء بین المللی "کشور، که در ورودی 6،449،883 خارجی به شیلی در سال گذشته، 14.3 درصد بیشتر از سال 2016 بوده است. Montes گفت:"در میان بازارهای اصلی منبع، آرژانتین با 3،323،771 گردشگر است." وی همچنین "ورود گردشگران از بازار اروپا را ارزیابی کرد" به کشور، که در مقایسه با سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است، که معادل 477،911 گردشگر از این قاره است. "وی افزایش 22.9 درصد گردشگران آسیا، به ویژه چین را افزایش داد که رشد سالانه 33.8 درصد در مقایسه با سال 2016 بود. او توضیح داد که این پدیده به "تسهیل ویزا برای گردشگران که از آن کشور ( چین) زمانی که آنها یک ویزای قبلی را به ایالات متحده می دهند.

https://www.tourism-review.com