شیرها تور برنده گردشگری هستند

13 اسفند 1396

بیش از یک سوم (38 درصد) بازدید کنندگان بین المللی که پس از تورهای شیرهای بریتانیایی و ایرلندی مورد بررسی قرار گرفتند، می گویند که آنها احتمالا در 5 سال آینده برای تعطیلات به نیوزیلند بازگشت خواهند کرد.ارزیابی پس از تور توسط وزارت تجارت، نوآوری و اشتغال (MBIE)، تاثیر 10 سری بازی در نیوزیلند و شهرهای میزبان را اندازه گیری می کند. این نشان می دهد که کل سهم NZGDP 194 میلیون دلار بود، مشاغل حمایتی 2507 FTE.

و همچنین موفقیت اقتصادی برای نیوزیلند، این گزارش نشان می دهد که این تور نیز برنده گردشگری است؛ هر دو بازدیدکنندگان این تور را جشن می گیرند که 25760 بازدید کننده بین المللی را جذب می کند.این گزارش در مورد مزایای گسترده سری Lions به نیوزیلند، با توجه به مزایای مثبت پایدار ناشی از سری از نظر غرور شهروندی و مزایای شهرت، به نظر می رسد. این توسط دو نظرسنجی آنلاین نیوزلندی و بزرگسالان بریتانیا و ایرلند انجام شد.

https://www.tourismnewzealand.com