شورای شهرستان Mayo برای توسعه املاک مورهال به طبیعت ملی و مهمترین جاذبه توریستی

فرداد پرواز

17 دی 1396


Cillian Sherlock می نویسد: شورای شهرستان Mayo امروز تایید کرده است که خانه Moorehall و املاک Coilte را به دست آورده است.این سایت خانه اصلی نخستین رئیس جمهوری کاناته جان مور و نویسندگان ادبی مشهور مور است و همچنین با حمله 1798 فرانسه، جنگ داخلی و رنسانس ادبی ایرلند در اواخر دهه 1800 و اوایل 1900 همراه بود.شورا قصد دارد سایت تاریخی را به "ذخایر طبیعت ملی" و جاذبه توریستی "به نفع مردم مایو و ملت" توسعه دهد. اموال به دست آمده حاوی خانه، حیاط و باغ دیواره است که همراه با هشتاد هکتار از جنگل های لووه کارا به چشم می خورد.شورا گفت که میراث طبیعی، فرهنگی و فرهنگی Moorehall محافظت خواهد شد "هنوز در حال توسعه و مدیریت به طور پایدار برای نسل های فعلی و آینده است".


https://www.breakingnews.ie