شهر شیراز ایران مرکز گردشگری پزشکی

فرداد پرواز

شهر شیراز ایران به دنبال تبدیل شدن به مرکز گردشگری پزشکی


24 آبان 97


شیراز، پایتخت استان فارس، در حال حاضر یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران است، اما به طور عمده به گردشگری بهداشتی و پزشکی به عنوان جریان اصلی درآمد برای تقویت شرایط اقتصادی تمرکز کرده است.

در طول سال جاری، شیراز موفق به جذب تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی شده است که به دنبال استفاده از امکانات گردشگری بهداشتی و پزشکی هستند.

انتظار می رود گردشگران خارجی به این شهر بیشتر جذب شوند از آنجایی که آنها می توانند خدمات ارزان تری به علت کاهش قابل توجه ارزش ریال در ماه های اخیر در نتیجه تحریم های ایالات متحده آمریکا داشته باشند.