شهر تبريز به عنوان مرکز مطالعات گردشگری جاده ابریشم انتخاب شده است

فرداد پرواز

19آذر1396


آژانس همکاری بین المللی ژاپن (JICA) شهر تبریز درشمال غربی ایران را به عنوان مرکز مطالعات گردشگری و میراث فرهنگی در کنار جاده ابریشم انتخاب کرده است. فرشاد رستمی، رئیس بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبریز، گفت: "در جلسه JICA، تبریز به عنوان مرکز مطالعات گردشگری و میراث فرهنگی در کنار جاده ابریشم برگزیده شد.


http://irantourismnews.com/