شهرهایی که در معرض گردشگری بیش ازحد قرار دارند

فرداد پرواز

23 آذر 1396


وقتی صحبت از گردشگری میشود،محبوبیت میتواند هم یک هدیه و هم یک نفرین باشد.هنگامی که یک مقصد به نقطه اوج می رسد، نتیجه می تواند جمعیت بیش از حد باشد که مردم محلی را کلافه می کند، زیرساخت را به نقطه شکست می کشد و در نتیجه تاثیر منفی بر تجربه بازدید کننده دارد.

"بخش گردشگری سنگ بنای اقتصاد جهانی ما است - و به لطف طبقه متوسط ​​رو به رشد است، ارتباطات دیجیتال و فیزیکی بهبود یافته و نسل هاو افرادی که اشتیاق برای کشف جهان دارند، به سرعت در حال گسترش هستند،" در این گزارش به این نکته اشاره میکند که این رشد همواره با چالش هایی همراه است.


http://www.independent.co.uk