شناسایی ۱۰۰ روستا با قابلیت توسعه گردشگری در اصفهان

فرداد پرواز

24 مرداد 1396


فریدون الله‌یاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان اصفهان دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بسیاری است که می‌تواند در جذب گردشگران بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه در طول چندین سال گذشته توجه به جاذبه‌های بوم‌گردی، بسیار موردتوجه قرار گرفته است، افزود: در طول سال‌های گذشته ۲۳ روستای هدف گردشگری در استان شناسایی و شاخصه های گردشگری در این روستاها توسعه یافته است.

توسعه متوازن گردشگری در تمام نقاط استان مورد توجه است

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، با اشاره به روند خوب توسعه گردشگری و تاکید بر توسعه متوازن آن در تمام نقاط استان تاکد کرد: در این بررسی متوجه شدیم که تعداد روستاهای دارای قابلیت گردشگری در استان بسیار بیشتر از میزان تعیین شده است و تمامی ظرفیت‌های روستاهای استان در ۲۴ شهرستان و در ۸۰۰ دهستان بررسی شدند.

شاخصه‌های مورد بررسی در روستاهای هدف گردشگری

وی ادامه داد: در این بررسی‌ها قابلیت های گردشگری طبیعت، وضعیت بافت تاریخی روستا، بررسی آثار تاریخی و ارزش آنها، وضعیت صنایع دستی و هنرهای سنتی اعم از تعداد کارگاه‌ها و تعداد هنرمندان، راه‌های دسترسی روستا، اقلیم روستا و استعداد روستا در زمینه توسعه زیر ساختهای گردشگری مانند اقامتگاه بوم‌گردی مدنظر بوده است.

اللهیاری اضافه کرد: بدین ترتیب پس از بازنگری در شاخصه‌های تعیین روستاهای هدف گردشگری استان، ۱۰۰ یکصد روستا، با این قابلیت شناسایی شدند.


http://tnews.ir