شماره های گردشگری در منطقه کنیا افزایش می یابد

فرداد پرواز

29 آذر 1396


اعداد در بخش گردشگری در منطقه کنیا، به یک داستان امیدوار کننده حتی به عنوان یک منحنی گسترش نشان داده میشود.بر اساس گزارش ادوارد وانچچی، رئیس سازمان هتل و غذا در کنیا (KAHC)، هتل ها در حال حاضر در مقیاس بین 30 تا 60 درصد جریان گردشگری عمل می کنند و برای جشن ها، آنها به طور کامل در 90 درصد رزرو می شوند.

انتظار میرود در این رویداد ورزشی حدود چهار تیم محلی، همراه با ده ها تن از رقبای فردی شرکت کنند. انتظار میرود تیم دوچرخه سواری نروژ نیز در سری 220 کیلومتری شرکت کند.

این همان چیزی است که دولت های منطقه و ذینفع،مهمان نوازی فعالیت های ورزشی را شروع کرده اند تا منطقه را در مرکز توجه قرار دهند و باعث افزایش گردشگری منطقه شوند.


http://www.nation.co.ke