شرکت هواپیمایی پورتر 7بار پرواز در روز را به طور رسمی آغاز می کند

17 بهمن 1396

خطوط هوایی پورتر به طور قابل توجهی در خلیج تاندر، Ont، سرمایه گذاری می کند، با افزودن پروازهای و رسیدن پایه جدید خدمه برای خلبانان و خدمه پرواز.

بازنشستگی پایه، هنگامی که شرکت هواپیمایی اعلام کرد که برنامه خود را افزایش می دهد، تا 7 بار پرواز روزانه به Billy Bishop Toronto City Airport دریافت دوز اضافی از هیجان. 45 پرواز هفتگی، از 12 آوریل آغاز خواهد شد.

رابرت دلوز، رییس جمهور و مدیر عامل شرکت هواپیمایی پورتر، گفت: "خلیج تندر یکی از شلوغ ترین مکان های ما است." "تصمیم ما برای برپایی خدمه در اینجا و اضافه کردن پروازهای به ما این امکان را می دهد که بهتر در خدمت این بازار رو به رشد و جذب اعضای تیم هایی باشیم که سبک زندگی شمال را به ارمغان می آورند.در حال حاضر حدود 20 عضو خدمه مستقر هستند و در این هفته عملیات پرواز را آغاز خواهند کرد. آنها زمینه های مختلفی را شامل می شوند، از جمله: اعضای تیم Porter انتقال از پایگاه های دیگر؛ خدمه با تجربه حمل و نقل هوایی در حال حاضر در شهر زندگی می کنند؛ و کسانی که از مکان های دیگر در کانادا حرکت می کنند. در نهایت 40 عضو خدمه در خلیج تاندر در نهایت در طول سال استخدام و آموزش پیشرفت خواهند کرد. این اولین باند خدمه در شمال اونتاریو برای هر شرکت هواپیمایی بزرگ تجاری است.رئيس جمهور و مدیر عامل شرکت فرودگاه بین المللی تاندر بیل گفت: "ایجاد یک پایگاه خلبان پورتر بیش از 40 شغل هواپیما به خوبی پرداخت می کند." مقامات فرودگاه معتقدند که اعتماد به نفس در تاندر نشان داده شده است.

https://www.traveldailynews.com