شرکت هواپیمایی مالزی، راهکار مدیریت تجربه مشتری Amadeus را راه اندازی می کند

فرداد پرواز

06 دی 1396


صنعت خطوط هوایی بسیار رقابتی است و مسافران در حال حاضر گزینه های بیشتری از همیشه دارند.این می تواند وفاداری را برای نگهداری و تعمیر و نگهداری آسان کند و خطوط هوایی نیاز به خدمات خود را به آنچه مشتریان واقعا می خواهند، به طوری که آنها احساس می کنند به رسمیت شناخته شده و ارزش.

ارائه یک تجربه مشتری عالی، چشم انداز آینده آژانس های هواپیمایی مالزی است و با موافقت امروز با Amadeus، خطوط هوایی یک جزء کلیدی را ایجاد می کند که این دیدگاه را به واقعیت تبدیل می کند.مدیریت تجربه مشتری Amadeus یک راه حل پیشرفته است که به مالزی کمک می کند خطوط هوایی به شدت درک مشتریان خود و ارائه پیشنهادات بسیار شخصی را در سراسر تمام نقطه تماس، به حداکثر رساندن هر فرصت درآمد تجارتی.


http://www.breakingtravelnews.com