شرکت هواپیمایی جنوب غربی تلاش می کند کنسرت های موسیقی را به آسمان انجام دهد

فرداد پرواز

2 بهمن 1396


هفته گذشته Southwest Airlines خبرهای خوبی برای کسانی که طرفداران پرواز و موسیقی کشور بودند، به ارمغان آورد. Warner Music Nashville، یک رکورد و شرکت Southwest Airlines اعلام کرد که آنها کنسرت ها را به آسمان می رسانند. این طرح گسترش "Live in 35" موجود در خطوط هوایی است که در آن گروه ها با چند ترانه در کابین هواپیما مسافران را متعجب می کنند. Devin Dawson هنرمند برجسته، این رویداد را با عملکرد در پروازی از نشویل Nashville تا فیلادلفیا Philadelphia مشخص کرد.


https://www.economist.com