شرایط سفر بدون ویزا به روسیه

فرداد پرواز

7اسفند


: در شرایط فعلی تنها بازرگانان،تجار و گروه‌های گردشگری ما می توانند رئیس گروه دوستی ایران و روسیه و ارمنستان گفت

بدون داشتن ویزا به روسیه سفر کنند.

رمضانعلی سبحانی فر رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه درباره امکان سفر بدون ویزا ایرانیان به روسیه و ارمنستان اظهارکرد: در شرایط فعلی تنها بازرگانان،تجار و گروه‌های گردشگری ما می توانند بدون داشتن ویزا به روسیه سفر کنند.

وی افزود: تورهای گردشگری بالای 5 نفر که دارای شناسنامه و مجوزهای لازم از ارگان های مربوطه باشند امکان حضورشان در روسیه بدون داشتن ویزا امکانپذیر است.

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه خاطرنشان کرد: تمامی گروه های بالای 5 نفر چه در قالب تورهای گردشگری و چه تحت عناوین دیگر درصورتی که بتوانند مجوزهای لازم را از مجاری قانونی کشور خودمان و روسیه فراهم کنند امکان حضورشان در روسیه بدون ویزا وجود دارد

وی تاکید کرد : اما این نکته حائز اهمیت است که امکان سفر افراد به روسیه به صورت انفرادی بدون داشتن ویزا امکانپذیر نیست و ایرانیان اگر قصد سفر انفرادی به روسیه را دارند باید ویزای انفرادی دریافت کنند.

وی با اشاره به این که در حال انجام رایزنی با روسیه برای لغو ویزا بین دو کشور هستم، گفت: امیدواریم با توجه به گسترش روابط ایران و روسیه به خصوص در بعد تجاری این اقدام صورت گیرد.

رئیس گروه دوستی ایران و ارمنستان درباره آمار سفر ایرانیان به ارمنستان گفت: به طور معمول در طی سالهای اخیر میزان سفر ایرانیان به خارج از کشور درمقایسه با سفر خارجیان به ایران بیشتر است که این وضعیت در قبال میزان سفر ایرانیان به ارمنستان نیز صادق است.

سبحانی‌فر در پایان تصریح کرد: البته ذکر این نکته قابل اهمیت است که بگویم میزان سفر خارجیان به ایران در طی چهارسال گذشته و به خصوص بعد از توافق برجام رشد چشمگیری داشته است که باید آن را به فال نیک گرفت.


http://tnews.ir