شبکه DMC اعلام کرد که جدیدترین عضو تیم Chris Baker است

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


کریس گواهی حرفه ای DMCP ، جایزه Ovation Huggability در سال 2014 است ، DMC شبکه Jill McGregor جایزه Excellence Award جشنواره در سال 2015 و در هیئت مدیره DMC شبکه هیئت مدیره در هفت سال 2009 تا 2015 نشسته است.شبکه DMC انتصاب Chris Baker، DMCP را به عنوان جدیدترین تیم مرکزی خود اعلام کرد. کریس جایگاه مدیر فروش جهانی را بر عهده خواهد داشت، که شامل مناطق Midwest و سرزمین های جنوب شرقی Southeast است. Tavrytzky، مدیر عامل، گفت: " شبکه DMC یک سال هیجان انگیز راپیش رو دارد .گسترش تیم ما در Southeast بخش مهم و هیجان انگیز این رشد است. کریس دانش گسترده ای از نمونه کارهای DMC شبکه DMC را در حال حاضر دارد و قادر به اجرا است.


https://www.traveldailynews.com