سود گردشگری شفاف می شود

فرداد پرواز

29 خرداد 1396


درآمد ها و سودهای گردشگری شفاف می شود؛ اتفاقی که فعالان بخش گردشگری 15 سال در انتظارش بودند. این تصمیم تازه شورایعالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و براساس آن نظام جامع آماری و حساب های اقماری گردشگری در کشور ایجاد می شود.

جلسه شورایعالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. شاید مهم ترین تصمیم در این جلسه ایجاد نظام جامع آماری و حساب های اقماری گردشگری، در کشور بود. البته در کنار آن تصمیمات دیگری هم گرفته شد که در این گزارش به آن اشاره می شود، اما حساب های اقماری گردشگری چیست؟ حساب اقماری اصطلاحی است که از سوی سازمان ملل متحد توسعه داده شده تا بتوان اندازه بخش های اقتصادی را که به خودی خود در حساب های ملی شامل نشده اند، اندازه گیری کرد.

یک محصول گردشگری می تواند در بخش های مختلفی از حساب های ملی محاسبه شود. این که بعضی شرکت ها منحصرا به گردشگران و برخی دیگر علاوه بر گردشگران به بومی ها نیز خدمات ارایه می کنند، سنجش اهمیت واقعی گردشگری را دشوار می کند. همه اینها لزوم وجود یک حساب اقماری گردشگری (TSA) را متذکر می شود.

سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ازجمله سازمان های بین المللی هستند که مجموعه ای از تعاریف و طبقه بندی ها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کرده اند. برای این کار دو هدف وجود داشت؛ نخست، دستیابی به قابلیت قیاس بین المللی و دوم این که کشورها بتوانند از آن به عنوان یک راهنما برای ایجاد یک سیستم آماری ،گردشگری استفاده کنند.


http://www.donyayesafar.com