سودآوری شرکت های هواپیمایی قوی در سال 2018 ادامه خواهد یافت

فرداد پرواز

16 آذر 1396


تقاضای شدید، بهره وری و کاهش هزینه های بهره به شرکت های هواپیمایی کمک خواهد کرد که سودآوری خالص را در سال 2018 افزایش دهد، علیرغم افزایش هزینه ها. انتظار می رود سال 2018 چهارمین سال متوالی سود پایدار با بازده سرمایه گذاری (9.4٪) بالاتر از میانگین سرمایه صنعت (7.4٪) باشد.

ژنو - انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) پیش بینی می کند که درآمد خالص صنعت در سال 2018 به 38.4 میلیارد دلار می رسد. نکات برجسته عملکرد 2018 شامل موارد زیر است:

1. کاهش جزئی حاشیه عملیاتی به 8.1٪ (از 8.3٪ در سال 2017)

2. بهبود در حاشیه خالص تا 4.7٪ (از 4.6٪ در سال 2017)

3. افزایش درآمد کلی به 824 میلیارد دلار (+ 9.4٪ در سال 2017 از درآمد 754 میلیارد دلار)

4. افزایش تعداد مسافرها به 4.3 میلیارد دلار (+ 6.0٪ از 4.1 میلیارد مسافر در سال 2017)

5. رشد روز افزون برای هر دو مسافر (+ 6.0٪ در سال 2018، + 7.5٪ در سال 2017) و بارگیری (+ 4.5٪ در سال 2018، + 9.3٪ در سال 2017)

6. میانگین درآمد خالص یک مسافر از 8.90 دلار (از 8.45 دلار در سال 2017)


https://www.traveldailynews.com