سوئیچ کارت های بانکی ایران و روسیه متصل شد

فرداد پرواز

30 اردیبهشت 1396


بانک مرکزی گفت:سوئیچ کارت های بانکی ایران و روسیه متصل شد.به گزارش فارس،هموطنان دارای کارت های شتابی وهمچنین دارندگان کارت های روسی، ازاواخر مردادماه سال جاری می توانند از خودپردازهای دو کشور ودرفاز بعد،از سایردرگاه های پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند.با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای اتصال سامانه کارت ایران با سامانه کارت کشور روسیه از 25 اردیبهشت ماه سال جاری،ارسال،دریافت و پردازش تراکنش های آزمایشی بین دو کشور،آغاز شده و مطابق با برنامه زمان بندی از اواخر مرداد سال جاری،دارندگان کارت های شتابی وهمچنین دارندگان کارت های اعتبار روسی می توانند درفاز اول،ازخودپردازهای دو کشورودرفاز بعد،ازسایر درگاه های پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند.ارتباط بین سوئیچ های کارت ایران و روسیه علاوه بر توسعه امکانات گردشگری، درنقاط مختلف کشور برای گردشگران روس وهمچنین کشورهای مشترک المنافع،تسهیلات قابل توجهی را برای مسافران و گردشگران ایرانی که به مقصد این کشورها سفر می کنند،فراهم می کند.این اقدام ازمجموعه اتصالات بین کشوری است که بلافاصله پس از برجام در دستور کار بانک مرکزی قرارگرفته و با توسعه آن به سایر کشورها،علاوه بربهره مندی هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت،مقدمه ای برای استانداردسازی و بین المللی شدن شبکه شتاب در سطح جهان،محسوب می شود.


http://tnews.ir/news