سوئیس در ماه اکتبر مسافران بیشتری را حمل می کند

فرداد پرواز

21 آبان 97


خطوط هوایی بین المللی سوئیس (SWISS) به استثنای Edelweiss، تعداد 1،619،931 مسافر را در ماه اکتبر جابجا کرد.

افزایش 6.2 درصدی نسبت به همان ماه در سال گذشته.

SWISS در این ماه 13،001 پرواز انجام داد، 5.9٪ بیشتر از سال گذشته.