سن مارینو مقصد گردشگری رو به رشد در اروپا

فرداد پرواز

این کشور کوچک به عنوان یکی از سریع ترین مقاصد رو به رشد در اروپا شناخته شده است،  سن مارینو قدیمی ترین کشور و جمهوری در جهان است.


بهشت گردشگران

با دره ها، معماری سنتی، شهر های قدیمی قرون وسطایی، دژها، خیابان های سنگ فرش شده و یک منطقه کوهستانی کوچک، ایتالیا، سان مارینو در اروپا.

با این حال، پایتخت آن در بالای Monte Titano در ارتفاع 739 متر از سطح دریا، یکی از مکان های کم بازدید شده است.


سریعترین مقصد در حال رشد اروپا

با توجه به اطلاعاتی که توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) به دست آمده، به عنوان سریعترین مقصد در حال رشد اروپا عنوان شده شد. بسیاری از مردم به دلیل فراوانی جاذبه های گردشگری معروف؛ مانند پاریس، اسپانیا و سوئیس، در مورد این کشور اطلاعات زیادی ندارند. اگرچه به آرامی، این کشور کوچک در حال رشد است و در بالاترین مقصد سفرهای اروپایی قرار دارد. برای مثال، از سال 2016 تا 2017، سان مارینو رشد 31.1 درصد در گردشگری افزایش داشته و حدود 78000 نفر از این کشور در این دوره بازدید کردند. سال گذشته، در سال 2017، بیش از دو برابراین تعداد افراد از این کشور بازدید کردند.


جمعیت سن مارینو

سن مارینو، حدود 33،500 نفر جمعیت دارد.

@val3