سفر سالانه ۱۱میلیون گردشگر به مناطق آزاد

فرداد پرواز

01 آبان 1396


مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گردشگری را اولویت مهم برنامه های مناطق آزاد دانست و اعلام کرد: «مناطق آزاد به عنوان رکن اصلی گردشگری کشور، سالانه پذیرای ۱۱ میلیون گردشگر داخلی و خارجی هستند.» به گزارش ایرنا، مرتضی بانک، افزود: «نگاه توسعه ای در این مناطق باید دنبال شود تا با فراهم کردن امکانات لازم، شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی، جذب سرمایه و رشد صنعت گردشگری باشیم.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: «تفاهم نامه بین محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد سبب می شود محیط زیست با فعالیت های توسعه ای و عمرانی ما همراه شود و شاهد کمترین مشکل در اجرای سیاست های محیط زیست باشیم. این تفاهم نامه همچنین راهی برای تحققاقتصاد سبز در مناطق آزاد به عنوان رکن گردشگری ملی است.» عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست نیز در این نشست گفت: «یکی از مسائل حائز اهمیت در سازمان محیط زیست حفظ محیط طبیعی و رویکرد مهم ما حمایت از حضور مردم در قالب سازمان های مردم نهاد است. در این تفاهم نامه، بر ایجاد تعامل، هماهنگی و وحدت رویه دو دستگاه برای مدیریت مطلوب محیط زیست در داخل مناطق آزاد از طریق همکاری برای آموزش های زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی، تعامل و همکاری در محیط های دریایی، مشارکت در طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و همکاری، در نحوه مدیریت مناطق متداخل و اجرای برنامه ها و تحقق اهداف زیست محیطی، تاکید شده است.


tnews.ir