سفر تجاری آمریکایی تجارت جهانی سفر کامل کنترل شرکت اسپانیایی اسپانیا را می گیرد

فرداد پرواز

02 دی 1396


شرکت آمریکایی اکسپرس Global Business Travel 35 درصد سهم سهام خود را که توسط Barceló، سهامدار اقلیت، در American Express Global Business Travel اسپانیا برگزار شده است، خریداری کرده است.شرکت آمریکایی اکسپرس Global Business Travel اسپانیا در حال حاضر یک شرکت تابعه آمریکایی اکسپرس Global Business Travel است.لوئیس دیپوی د لومه، مدیر کل، شرکت آمریکایی تجارت جهانی تجارت کسب و کار اسپانیا، گفت: سرمایه گذاری مشترک ما با Barceló از زمان آغاز آن نه سال پیش بوده است.ما از آنها برای همکاری آنها تشکر می کنیم.مشتریان اسپانیایی با پیوستن به خانواده آمریکایی تجارت جهانی تجارت کسب و کار ادامه خواهد داد تا از تخصص محلی علاوه بر مقیاس جهانی و دسترسی به سازمان نیز بهره مند شوند.


http://www.breakingtravelnews.com