سفر به رم، ایتالیا در تعطیلات کریسمس و زمستان

فرداد پرواز

در فصل زمستان، در رم، ایتالیا، نرخ اتاق ها پایین تر و ازدحام جمعیت نیز کمتر است.


3 آذر 97


چه قبل یا بعد از تعطیلات کریسمس به رم، ایتالیا سفر می کنید، بهتر است بدانید گردشگرانی که در فصل زمستان به رم Rome سفر می کنند، نه تنها می توانند از نرخ های پایین اتاق، بلکه ازدحام کمتر جمعیت نیز بهره مند شوند. مسافران می توانند از دکوراسیون های فصلی در سراسر شهر از جمله درخت کریسمس در میدان سنت پیتر Saint Peter's لذت ببرند.