سفر به اینجا الزامی است

فرداد پرواز

2 خرداد 98


ویتنام کشوری است با هزاران سال تاریخ با شکوه و با پیروزیهای درخشانی که مردم ویتنام در مبارزاتشان بر علیه استعمارگران داشتند شاخص شده‌اند

ویتنام یک شهر ممنوعه دارد که از ویژگیهای جالب توجه و بی‌نظیر این شهر این است که موسیقی و رقص‌های سنتی متعلق به هر سلسله که تنها ویژه پادشاهان برگزار می‌شد نیز در این شهر اجرا می‌شود.پارک‌های ملی نیز از جمله دیدنیهای کشور ویتنام به شمار می آید.

برای آشنایی با این کشور زیبا که در سالهای اخیر در زمره مقاصد گردشگری ایرانیان قرار گرفته به لینک زیر مراجعه کنید.