ساماندهی نقاط خاصی که گردشگران بیشتری دارد

فرداد پرواز

24 خرداد ماه


مدیرکل دفتر توافق های ملی گردشگری گفت: یکی از مشکلات در بررسی مناطق گردشگری این است که افراد تصمیم گیر زیاد هستند به همین منظور درصدد ساماندهی نقاطی هستیم که بیشترین گردشگر را دارند.

محمد علی فیاضی به خبرنگار مهر گفت: برخی از مناطق پیشرو در حوزه گردشگری را بررسی کرده ایم به عنوان مثال در حوزه کویر دو منطقه داریم که یکی سایت مرنجاب و دیگری شهداد است. یکی از مناطقی که مخاطراتی درباره آن وجود دارد مرنجاب است. از این منظر تا کنون ۴ جلسه برای ساماندهی مرنجاب تشکیل شد و تمام مشکلات آن احصا شده است. حتی کارگروهی با مدیریت معاونت گردشگری در استان اصفهان شکل گرفت. مطالعه ای توسط مشاوری که از سوی کمیته ملی طبیعت گردی تعیین شده بود، انجام گرفت و در آن مطالعه میدانی دقیقا به یک ساز و کار مشخص و مدیریت واحد رسیده ایم که با هماهنگی با گروههای مختلف ذی نفوذ می توان فعالیت ها را پیش برد.

مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری گفت: متاسفانه یکی از مشکلات ما در مرنجاب این است که افراد تصمیم گیر زیاد هستند و افراد محلی هر کدام می خواهند مدیریت کنند این موضوع ساماندهی کارها را به کندی پیش می برد. به استانداری اصفهان گفتیم که می خواهیم پنجمین جلسه را نیز در پایان خرداد ماه برگزار کنیم. اگر بتوان براساس مطالعاتی که انجام شده، مدیریت واحدی را در استان تعریف کنیم که این مدیریت واحد همراه با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بتواند ساماندهی این منطقه را انجام دهد فکر می کنم درآینده شاهدساماندهی یکی از حوزه های طبیعت گردی درکشورمان باشیم.

وی افزود: در حوزه بیابان و کویر سه مسیر اصلی داریم که بیشترین حجم گردشگر در آنجاست به عنوان مثال کویر مرنجاب استان قم، اصفهان و سمنان را در بر می گیرد کویر شهداد را نیز داریم که حجم زیادی از گردشگران به آنجا می روندالبته با ایجاد اقامتگاههای گردشگری و فعالیت های دیگر مشکل کمتری در این حوزه داریم. مسیرهای دیگری نیز داریم که فرعی هستند و یک مسیر دیگر نیز وجود دارد که گردشگران به کویر مرکزی می روند. ما با کمیته های هماهنگی و اگر نیاز باشد به صورت ساختاری به یک سری از مناطق به طور خاص معاونت گردشگری ورود پیدا میکندوبا توجه به حساسیت موضوع سعی میکندساماندهی کند

فیاضی بیان کرد: در دماوند نیز کارگروهی در ذیل کمیته ملی طبیعتگردی و کوهستان شکل گرفته و دو جلسه با حضور معاون گردشگری در فرمانداری آمل برگزار شده است. در آنجا هم این مشکل را داریم که تصمیم گیران در این حوزه زیاد هستند. برخی از مناطق هم هستند که در فصول خاص گردشگران زیادی به آنجا می روند و درباره آنها به ادارات کل میراث فرهنگی استانها اعلام می کنیم که مراقبت بیشتری انجام دهند مانند سوباتان و باداب سورت. با توجه به این که ستاد خدمات سفر یک ستاد اجرایی هست که در طول سال فعالیت می کند. ما برای این ایام و حتی نوروز به ادارات ابلاغ می کنیم که برای ساماندهی این مناطق جلساتی بگذارند و در کوتاه مدت مسائل بهداشتی و مراقبت های دیگر را انجام دهند ولی ما باید در بلند مدت این فعالیت ها را رصد کنیم.


www.mehrnews.com