سالگرد گردشگری شگفت انگیز 2018 تایلند

فرداد پرواز

4 دی 1396


اداره گردشگری تایلند (TAT) با پیشنهاد رقابت، کمپینی را با استفاده از عبارت " تایلند شگفت انگیز" راه اندازی کرده است که تقریبا 20 سال است که شعار تبلیغاتی محبوب این کشور است. TAT سال 2018 را به عنوان سالگرد گردشگری شگفت انگیز تایلند اعلام کرده است،و در نتیجه راه های جدیدی را برای تماشای تایلند به عنوان مقصد گردشگری عنوان کرده است.

برنامه "گردشگری شگفت انگیز 2018 تایلند" برای حمایت از برنامه توسعه گردشگری ملی دولت، برجسته شدن یک تقویم شلوغ و پراز رویدادهای بین المللی است. معاون نخست وزیر تایلند، ژنرال تاناساک پاتیمپاپرورن، گفت: "سالگرد گردشگری شگفت انگیز تایلند در سال 2018 نشان می دهد که ارتقاء سطح گردشگری از برنامه های مهم تایلند است. وزیر گردشگری و ورزش،اظهار داشت: "گردشگری به عنوان یک راننده اقتصادی مهم،یک بار دیگر تایلند را به عنوان مقصد مورد نظر برای مسافران بین المللی قرار می دهد."


https://mediaindia.eu