سازهای آبی شوشتر با مهندسی هزاران ساله

فرداد پرواز

21 تیر 1396


از زمان های بسیار دور در ایران ساختمان ها و بناهایی درست شده که هر یک در دوره های مختلف، سبک های معماری خاصی داشته اند. یکی از این بناهای تاریخی و منحصربفرد در شوشتر استان خوزستان قرار دارد.

سازه های آبی شوشتر مجموعه ای از پل ها، آبشارها، کانال ها، تونل های بزرگ هدایت آب، آسیاب ها و بندهاست که کارشان مرتبط به همدیگر است. این بنای تاریخی در دوره هخامنشیان پایه ریزی و در دوره ساسانیان بهره برداری شد تا به کمک آن بتوان از آب بهتر استفاده کرد. به کمک این سازه ها آب رود کارون به تمام نقاط شهر شوشتر و شهرهای دیگر می رسیدبه طوری که این شاهکار به غیر از اینکه برای کارهای صنعتی استفاده می شد برای تامین آب آشامیدنی شهر هم به کار می رفت.ساختمان هایی که در این محوطه قراردارند به سه بخش اصلی تقسیم می شوند:

محوطه شرقی: در این محوطه حدود ۱۰ آسیاب می بینید که شامل آسیاب دو برادران، داراب خان، حاج مندل، راتق و دهانه شهر هستند. هر کدام از این آسیاب ها دو سنگ آسیاب دارند که آب آن ها هم از تونل دهانه شهر و هم از تونل بلیتی تامین می شود.

محوطه غربی: این قسمت ۲۱ آسیاب دارد که آب آسیاب ها از تونل سه کوره تامین می شود، آسیاب ها دو نوع شیبی و تنوره ای دارند.

محوطه شمالی: ساختمان هایی که در این محوطه هستند از دیگر قسمت ها قدمت کمتری دارند. در این قسمت آسیاب های خدایی، آسیاب رضا گلاب، آسیاب های رضوان، تاسیسات کارخانه برق و تلمبه خانه هستند. آب آسیاب ها از تونل سه کوره و آب کارخانه برق از تونل دهانه شهر تامین می شود.


http://www.shahrekhabar.com