سازمان ملل متحد میگوید: جهان تا سال 2030 می تواند 1.8 میلیارد گردشگر را ببیند

فرداد پرواز

13 دی 1396


سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) گفته است: تا سال 2030، 1.8 میلیارد گردشگر ممکن است در سراسر جهان سفر کنند.طالبی ریفای، دبیر کل سازمان ملل متحد در صحبت با خبرهای سازمان ملل متحد، نقش سفر و گردشگری در تأثیر تحولات جهانی را برجسته کرد و تاکید کرد که گردشگری تاثیر بسیار مثبتی برجهان خواهد داشت.آقای ریفای همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این که تمام فعالیت های انسانی دارای مزایا و معایب است، مردم باید اطمینان حاصل کنند که تاثیر گردشگری مثبت است و به توسعه پایدار کمک می کند.به رسمیت شناختن پتانسیل صنعت گردشگری، مجمع عمومی،سال 2017 را به عنوان سال جهانی گردشگری پایدار برای توسعه اعلام کرده است.


http://www.un.org