ساخت شناور خورشیدی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور

فرداد پرواز

6 دی 1395


محققان ایرانی با بهره گیری از انرژی های پاک موفق به طراحی و تولید شناور خورشیدی به منظور توسعه صنعت گردشگری شدند.

امروزه که سوخت های فسیلی به عنوان یکی از عوامل آلایندگی و افزایش گرمای زمین معرفی شده اند، جایگزینی انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی با آنها می تواند ضمن کمک به محیط زیست و ذخیره منابع زیرزمینی، در کاهش هزینه های مصرف کنندگان نیز تاثیر بسزایی داشته باشد. از این رو با تلاش فناوران در صنعت دریایی شناورهای مسافری با بهره گیری از انرژی های پاک طراحی و ساخته شد.

مدیر عامل شرکت طراح این شناور با اشاره به بحران انرژی در سال های اخیر اظهار کرد: کاهش منابع انرژی فسیلی دولت ها را بر آن داشته که تغییر نگرش جدی در حوزه انرژی های تجدید پذیر را در دستور کار خود داشته باشند. در این میان جایگزینی انرژی های تجدیدپذیری همچون خورشیدی به جای انرژی های فسیلی به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش انتشار گازهای آلاینده و در یک جمله مقابله با بحران انرژی در اولویت تصمیم سازان قرار گرفته است.

شناور خورشیدی با ظرفیت 14 تا 18 نفر با بهره گیری از انرژی خورشیدی آماده ارائه به صنعت گردشگری کشور است که در نوع خود کمک قابل ملاحظه ای به رونق صنعت گردشگری و حفظ منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب ها و دریاچه ها خواهد کرد.

ضیایی با اشاره به حمایت های صورت پذیرفته از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت: این محصول نیز در لیست محصولات دانش بنیان این شرکت قرار گرفته و از حمایت های مربوطه برخوردار است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان خاطرنشان کرد ،تلاش بر این بوده است در راستای بهره گیری از تمامی ظرفیت های ساختار فعالیت های دریایی به ویژه بخش گردشگری دریایی در سالیان گذشته به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های تحقیقاتی ،تولیدی صنعت دریایی کشور مطالعات و برنامه ریزی داشته باشیم.


http://www.donyayesafar.com