«ساحل امن» گردشگری دریایی کجاست؟

فرداد پرواز

03 مرداد 1396


با ادامه موازی کاری هایی که منجر به افت گردشگری، دریایی شده، تنها چیزی که به ساحل مقصود نخواهد رسید، رونق گردشگری دریایی ایران است.

طبق بند «ب» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیات وزیران است. در همین راستا، ابتدای تابستان سال جاری بود که معاون گردشگری کشور ،خبر از تصویب تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد نقش حداکثری بخش خصوصی داد؛ گردشگری دریایی که تاکنون کمترین بهره از ظرفیت های موجود را برده و این در حالی است که کشور ما با دارا بودن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جزو ظرفیت های مطرح جهانی در گردشگری دریایی است. با این همه یکی از چالش هایی که کارشناسان این حوزه مطرح می کنند بحث موازی کاری نهادها و سازمان های مختلف است. گردشگری دریایی همچون دیگر شاخه های گردشگری امری فراسازمانی است که نمی توان تنها یک سازمان را در این حوزه درگیر دانست و نهادهای مختلفی در اجرایی شدن آن سهیم هستند. در این بین، به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، کانون ملی هماهنگی گردشگری به عنوان کانونی که وظیفه هماهنگی نهادهای مرتبط با گردشگری را دارد قرار است در دومین جلسه خود به موضوع گردشگری دریایی نیز بپردازد. اما آیا این کانون می تواند به این موازی کاری ها خاتمه دهد.


http://www.donyayesafar.com