زنان به صنعت گردشگری و مهمان نوازی عربستان می پیوندند

فرداد پرواز

17 دی 1396


جده: تعداد زنان سعودی که در بخش گردشگری و مهمان نوازی فعالیت می کنند، به سرعت در حال رشد است.

زن ها در بسیاری از هتل ها و هتل های پنج ستاره در موقعیت هایی از جمله پذیرندگان به مدیران ارتباطات عمومی، خدمات به مشتریان، رزرو ها و مشاغل دیگر کار می کنند.

ابراهیم السینی، رییس دانشکده گردشگری و مهمان نوازی دانشگاه شاه عبدالعزیز (KAU) در جده، به عرب نیوز گفت: "در سال 2019، درجه ویژه ای برای زنان ارائه خواهد شد و عمده گردشگری و مهمان نوازی که یکی از اصلی ترین تخصص ها در بخش مدیریت رویدادها با استقبال گسترده از زنان رو به رو است. "


http://www.arabnews.com