زمزمه های تاسیس انجمن گردشگری دریایی

فرداد پرواز

10 خرداد 1396


رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق ایران از پیگیری توسعه صنعت گردشگری دریایی، در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، احمد اصغری گفت: «به زودی اقدامات عملی برای ایجاد و رشد این صنعت که تاکنون باوجود ظرفیت های بسیار مغفول مانده، آغاز خواهد شد.»

وی افزود: این پروژه در دستورکار کمیسیون گردشگری اتاق ایران قرار گرفته و با سرمایه گذاری های اولیه، به زودی کلید خواهد خورد.

اصغری تصریح کرد: تاسیس انجمن گردشگری دریایی به منظور تدوین قوانین، استانداردها و آیین نامه ها با همکاری همه جانبه اتاق ایران و ارگان های حاکمیتی دخیل در امر گردشگری دریایی و تاسیس شرکت سرمایه گذاری، (هلدینگ) گردشگری دریایی ایران از جمله اهدافی هستند که در قدم اول باید نهایی شوند.

او همچنین فقدان متولی مشخص در این حوزه را مانعی جدی در توسعه این صنعت دانست و ذکر کرد: «برای هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم، هیچ نهاد و دستگاهی به عنوان متولی وجود ندارد.»


http://www.donyayesafar.com