زاینده رود پیش از توسعه گردشگری احیا شود

فرداد پرواز

22 آبان 1396


یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید برای ساختن اصفهانی سالم و توسعه یافته باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرد و درصورت توجه به این موضوع عقب ماندگی‌های گذشته جبران می‌شود.

پورمحمد شریعتی نیا در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: متاسفانه در مجلس هفتم انتقال آب استان اصفهان به استان‌های دیگر تصویب شد و همین جا بود که رگ‌های حیات این استان خشکید.

وی افزود: اصفهان شهری امن است که قابلیت توسعه گردشگری را دارد، این شهر با داشتن شهدای زیاد مهد شجاعت و با دارا بودن عرفا مهد عرفان بوده است، اما متاسفانه در دهه‌های گذشته مورد بی مهری واقع شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در مجلس هفتم انتقال آب این استان به استان‌های دیگر تصویب می‌شود و همین جا بود که رگ‌های حیات این استان خشکیده شد، وی در ادامه گفت: ابتدا باید زاینده رود را احیا و سپس اقدام به توسعه گردشگری کرد تا رونق به این شهر بازگردد.


http://www.isna.ir