ریاست اتحادیه اروپا فرصتی برای تقویت رقابت در زمینه حمل و نقل هوایی ارائه می دهد

فرداد پرواز

12 اسفند 1396


SOFIA - انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) خواستار تمرکز سیاست جدید بر تقویت رقابت های هوایی در اروپا در دوران ریاست جمهوری بلغاری در اتحادیه اروپا شد. نیاز فوری نیاز به برنامه ریزی استراتژیک ظرفیت مورد نیاز برای رفع تقاضای رو به رشد برای اتصال جهانی، بهبود محیط زیست و تنظیم هزینه های زیربنایی است.یاتا پیش بینی می کند که تقاضا برای سفر هوایی در اروپا در سال 2018 6 درصد افزایش یابد. در حالیکه رشد سالم است، خطوط هوایی اروپایی هنوز با چالش های مهمی مواجه هستند. این در ورشکستگی اخیر در بین حاملان اروپایی ثابت شده است. در مقایسه با حمل و نقل در آمریکای شمالی که در سال جاری 16.67 دلار به ازای هر مسافر انتظار می رود، شفافی در سودآوری وجود دارد. در مقابل، انتظار می رود شرکت های هواپیمایی اروپا سود 9،99 دلار برای هر مسافر کسب کنند.


https://www.traveldailynews.com