رکورد جدید کانادایی برای ورود به بین المللی در سال 2017

OTTAWA - گردشگری کانادا پررونق است. این بزرگترین صادر کننده خدمات ما است، بیش از 1،800،000 شغل و بیش از 200،000 کسب و کار را پشتیبانی می کند و بزرگترین کارفرمای جوانان است.

04 اسفند 1396

OTTAWA - گردشگری کانادا پررونق است. این بزرگترین صادر کننده خدمات ما است، بیش از 1،800،000 شغل و بیش از 200،000 کسب و کار را پشتیبانی می کند و بزرگترین کارفرمای جوانان است.

رهبر دولت در مجلس عوام و وزیر کسب و کار کوچک و گردشگری، اعلام کرد آمار رسمی گردشگری تورنتای کانادا در سال 2017 را در تاریخ کانادا نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که سال گذشته بهترین سال ثبت نام بود برای بازدید کنندگان بین المللی که به کانادا می آیند.

وزیر چغر این اعداد را از بمبئی، هند، جایی که او همراه جاستین تردو نخست وزیر در دیدار دولت به منظور ترویج قوی تر گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری در کانادا و هند، جشن گرفته است. کانادا سال گذشته 20.8 میلیون بازدید کننده از سراسر جهان ، به خصوص در جشن های سالگرد 150 ساله کنفدراسیون کانادا داشته است.

آمار و ارقام سال 2017 به میزان 4،4 درصد افزایش یافته است در طول سالیان دراز مدت، بخش گردشگری کانادا در سال 2016 بهره مند شده است. دولت کانادا متعهد به رشد گردشگری کانادا است. این شامل سرمایه گذاری کلیدی از طریق بودجه 2017 و راه اندازی دیدگاه گردشگری جدید کانادا است. هدف Vision با هدف افزایش تعداد گردشگران بین المللی به کانادا 30 درصد تا سال 2021، تعداد بازدیدکنندگان چینی در همان سال دو برابر و موقعیت کانادا برای رقابت برای رتبه دهم مقصد تا سال 2025 است. همچنین شامل اقداماتی برای رشد کوکتل گردشگری و پشتیبانی گردشگری بومی است.

https://www.traveldailynews.com